Kosten & vergoedingen

Florentius ggz biedt behandelingen binnen de GGZ voorheen de Basis- en Specialistische GGZ. Hiervoor is een verwijzing van de huisarts, bedrijfsarts of medisch specialist nodig.

Vergoeding

Behandeling binnen de GGZ wordt altijd vergoed vanuit de basisverzekering. Echter de hoogte van deze vergoeding hangt af van je verzekeringspolis en of wij een contract hebben afgesloten met je zorgverzekeraar.

Wanneer je ook gebruikt maakt van afspraken bij de psychiater, kan het zo zijn dat er ook bloedprikken via Diagnostiek Voor U wordt aangevraagd in samenspraak met de psychiater en jezelf. Dit kan bijvoorbeeld nodig zijn bij instellen van bepaalde medicatie. Deze kosten worden via Florentius ggz in een aparte factuur bij jou als cliënt gedeclareerd. Deze factuur dient te worden betaald aan Florentius ggz en daarna kun je deze indienen bij je zorgverzekeraar. De kosten van het bloedprikken hangt af van welke bepalingen zijn aangevraagd.
Meer informatie over deze kosten kun je hier vinden:

Voorwaarden vergoeding

Om zorg te kunnen leveren die wordt vergoed vanuit de basisverzekering, hanteren wij de regels van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZA). Om in aanmerking te komen voor vergoeding, moet sprake zijn van een geldige verwijsbrief ((zie format verwijsbrief via link bij aanmelden) en van een vergoede diagnose (DSM-5 classificatie). Dit wordt met u besproken tijdens het intakegesprek. Onder andere lichte (Aanpassings)klachten, relatieproblemen en werkgerelateerde klachten vallen niet onder verzekerde zorg. Mocht na de intake blijken dat uw situatie onder onverzekerde zorg valt, dan wordt u terugverwezen naar de huisarts.

Verzekeringspolis

Er zijn twee soorten basisverzekeringen te onderscheiden: de naturapolis en de restitutiepolis. Bij een naturapolis vergoedt de verzekeraar de volledige kosten van behandeling bij gecontracteerde zorgverleners. Ga je naar een psychologenpraktijk zonder contract, dan vergoedt de verzekeraar maar een bepaald percentage. Bijvoorbeeld 75% van het gemiddelde percentage dat met gecontracteerde zorgaanbieders wordt afgesproken.

Wil je zelf de keuze maken voor een psychologenpraktijk zonder dat dit effect heeft op de hoogte van de vergoeding? Kies dan voor een restitutiepolis. Je kiest dan zelf naar welke zorgverlener of psycholoog je gaat. Dit heeft weinig invloed op de vergoeding* die je krijgt. Je bent in de mogelijkheid om te vergelijken op hetgeen je belangrijk vindt; specialisme van een psycholoog, de actuele wachttijd of de plek waar je jezelf het prettigst voelt.

Vraag zelf na bij je zorgverzekeraar wat de vergoeding van je polis is voordat we van start gaan. Zo kom je niet voor verrassingen te staan. Hou er (bij géén contract met uw zorgverzekeraar) rekening mee dat er altijd een deel door jezelf moet worden betaald.

Voor informatie over de beschikbare polissen kijk op www.zorgwijzer.nl.
*Bij een restitutiepolis wordt doorgaans 100% van het gemiddelde gecontracteerde tarief of van het wettelijke tarief vergoed. Dit verschilt per zorgverzekeraar. Bij een naturapolis ligt deze vergoeding doorgaan tussen de 60 en 80%.

In geval van een naturapolis, brengt de praktijk een eigen bijdrage in rekening bij u. Afhankelijk van welke zorgverzekeraar u heeft varieert dit van € 40-75 per behandeluur. Echter deze eigen bijdragen kan in bepaalde situaties afwijken. Deze eigen bijdrage wordt maandelijks in rekening gebracht bij u. Dit wordt voor de start van de behandeling met u besproken.

Eigen risico

Het eigen risico (voor allerlei vormen van gezondheidszorg uit de basisverzekering) zal in 2023 voor iedereen vanaf 18 jaar € 385,- per kalenderjaar bedragen. Het eigen risico betaal je aan de zorgverzekeraar. Het eigen risico zal door de zorgverzekeraar worden aangesproken voor onze behandelingen.

Contracten met zorgverzekeraars

Voor 2023 heeft onze praktijk contracten afgesloten met de volgende ziektekostenverzekeraars en haar label(s):

Invoering Zorgprestatiemodel (ZPM)

Vanaf 1 januari 2022 gaat Nederland over naar een andere manier van bekostiging van de GGZ; er wordt dan gewerkt met het zorgprestatiemodel. In dit zorgprestatiemodel is afgesproken hoe de behandeling in rekening moet worden gebracht. 
Om deze overgang goed vorm te geven zijn wij verplicht om uiterlijk op 31-12-2021 alle lopende behandelingen af te sluiten en in rekening te brengen. Per 01-01-2022 wordt de behandeling vervolgens voorgezet vanuit het zorgprestatiemodel. 

Wat merk je van het zorgprestatiemodel?

Inhoudelijk zal er aan uw behandeling niets veranderen. Wat wel zal veranderen is de manier waarop je behandeling in rekening wordt gebracht. Je behandeling kan namelijk bestaan uit verschillende onderdelen. Bijvoorbeeld individuele gesprekken met een behandelaar of groepsgesprekken. In het zorgprestatiemodel heten deze losse onderdelen zorgprestaties. De zorgprestaties staan op de rekening die jij of je zorgverzekeraar van ons ontvangt. Aan de zorgprestaties zie je voor welk onderdeel van je behandeling je welke bedrag betaalt. Daarnaast weet de zorgverzekeraar op basis van de zorgprestaties wat hij moet vergoeden. 

Sommige zorgverzekeraars hanteren elektronisch declareren waardoor je niets merkt van de afhandeling hiervan. Dit is bijvoorbeeld voor de volgende zorgverzekeraars het geval:
Achmea, Aevitae, ASR, DSW, ONVZ en VGZ.
Overige zorgverzekeraars hanteren geen elektronisch declareren. In die gevallen ontvang je zelf maandelijks een factuur die je bij je zorgverzekeraar kunt indienen.

Kies je ervoor om zonder verwijsbrief in behandeling te komen? Dan kan dat natuurlijk ook. Wij hanteren voor deze consulten hetzelfde tarief als wanneer je met verwijsbrief in behandeling komt. Wanneer je zonder verwijsbrief in behandeling komt, dan kun je de maandelijkse nota NIET indienen bij je zorgverzekeraar en draagt je zelf de volledige kosten. 

Tarieven psycholoog volwassenen

Voor de tarieven wordt onderscheid gemaakt tussen MONO en MULTI tarieven. Dit is afhankelijk van hoeveel medebehandelaren er bij jouw zorg betrokken zijn.
Bij 1 of 2 behandelaren spreken we van MONO, bij 3 of meer behandelaren spreken we van MULTI disciplinair.

Hieronder volgen enkele tarieven. Voor een volledig overzicht van alle zorgprestaties, tarieven of andere informatie over het zorgprestatiemodel, verwijzen we je graag naar de website over het zorgprestatiemodel.

Annuleren van de afspraak

Indien je bij verhindering ten minste 24 uur van tevoren de afspraak afzegt, wordt de gereserveerde tijd niet in rekening gebracht. Je kunt telefonisch of per e-mail je verhindering doorgeven. In het weekend geldt dat de verhindering voor de maandag op vrijdag moet plaatsvinden. Afspraken die korter dan 24 uur van tevoren zijn afgezegd worden deels in rekening gebracht. Het tarief bedraagt 55 euro en wordt niet door je verzekering vergoed. Je krijgt een rekening thuis gestuurd.