Medewerkers

Binnen Florentius ggz werken we met meerdere therapeuten en praktijkondersteunend personeel, elk met een eigen specialisme. Graag stellen we onszelf even aan je voor.

Eveline Post

Psychomotorische therapeut

Als psychomotorische therapeut ben ik gericht op het stilstaan bij gevoelens, en hoe u deze waarneemt in uw lichaam. Denk bijvoorbeeld aan een brok in de keel bij verdriet of ontroering, of de gespannen kaken bij boosheid.
Vervolgens wordt via concrete bewegings-experimenten gekeken hoe u uw gevoelens omzet in gedrag en hoe dit zichtbaar wordt in de interactie met anderen. Dit kan u inzicht geven in onbewuste gedragspatronen, en u in contact brengen met thema’s uit uw geschiedenis. Het doorwerken van deze thema’s middels ervaringsgerichte experimenten kan een proces op gang brengen van verandering en verruiming.
Wanneer uw gevoelens een verbinding hebben met heftige gebeurtenissen eerder in uw leven, is het belangrijk om deze te plaatsen in de context waar ze vandaan komen. Dit kan leiden tot een proces van verwerking van trauma, en ontwikkeling van nieuwe waarden en innerlijke patronen.
Soms is het moeilijk om in contact te komen met emoties, en roept dit veel spanning en innerlijke ontregeling op. Dan is het nodig om technieken aan te leren om de spanning te verzachten en emoties te reguleren. Dit kan d.m.v. adem- en ontspanningsoefeningen, technieken uit de mindfulness, en werkvormen uit de Polyvagaal theorie.

Binnen de psychomotorische therapie kan ik u helpen om het contact met uw gevoelens te herstellen. U wordt (opnieuw) gevoelig voor uw lichaamssignalen, en u leert om in uw dagelijkse leven te luisteren naar uw gevoelens, en wat deze u vertellen.
www.evelinepost.nl

Eveline Post

Anne Rose van Kessel

Sociaalpsychiatrisch verpleegkundige, holistisch leefstijlcoach

Als coach, trainer en behandelaar zet ik mij zo in om te komen tot de beste versie van jouzelf. Toegewijd, authentiek en met humor loods ik je langs de weg die jij hebt te gaan. Soms moeizaam, soms met de wind mee, maar altijd met warme humor, een lach en een traan, alles mag. Ik kijk er naar uit om je te mogen ontmoeten.

Anne-Rose van Kessel
SPV (sociaalpsychiatrisch verpleegkundige), Integraal holistisch leefstijl coach, VO Systemisch werken.

Website: www.Bolance.nl

Melanie van Heijst

Arts/Seksuoloog

Ervaar je knelpunten in de beleving van seksualiteit of intimiteit? Dat kan problemen opleveren waardoor je je ongelukkig kunt voelen; door relatieproblemen, verminderd zelfvertrouwen, spanningen of angsten. En over seksualiteit en intimiteit begin je zomaar niet een gesprek met iemand.

Ik begeleid mensen in het proces om zich weer lekker in hun “seksuele vel” te voelen. Dat is heel breed en divers. Seksuele gezondheid wordt immers beïnvloed door lichamelijke factoren, psychische aspecten, sociale gebeurtenissen en de invloed van verschillende culturen. Het streven is om met compassie, respect én kennis zorg op maat te bieden. Om op die manier een weg te vinden naar een seksualiteit en intimiteit die past bij je persoonlijk geluk, de bouwsteen van ieders gezondheid.

Joleen Berkelaar

Psychotherapeut-systeemtherapeut

Mijn werkende leven ben ik begonnen binnen de jeugdhulpverlening. Daar werd het voor mij duidelijk dat je problemen niet los kan zien van iemand zijn omgeving. Ik werk graag met mensen of systemen waar sprake is van een autistische stoornis bij en of meerdere betrokkenen. Ook werk ik graag met mensen waar sprake is van (vroeg)kinderlijk trauma. Binnen de behandeling vind ik het belangrijk dat je je gehoord en gezien voelt door mij.

Nathalie Relou

Dramatherapeut en lichaamsgerichte traumatherapeut

Mijn naam is Nathalie Relou. Ik geef dramatherapie en lichaamsgerichte traumatherapie. Deze twee therapieën combineer ik met elkaar, afgestemd op wat het beste bij jou past. De ervaring en beleving staan voorop, samen met mij kan je oefenen en uitproberen hoe je met emoties, (moeilijke)situaties en relaties om kan gaan of impactvolle ervaringen kan verwerken d.m.v. creatieve oefeningen.
Andere omschrijven mij ook wel als puur, authentiek, zacht, lief, (hoog)sensitief, intuïtief, integer, invoelend, zacht confronterend, liefdevol, empathisch, compassievol, begripvol, warm en diepgaand. Ik werk vanuit mijn hart, met veel passie en oprechte aandacht. Iemand echt zien als mens vind ik heel belangrijk.
Mijn startpunt is dat ik me ga afstemmen op jou, in wat er op dat moment nodig is vanuit verbinding, en het zichtbaar maken in wat er in de onderlaag voelbaar is en gezien wil worden. Veiligheid en vertrouwen zijn mijn kernwaarden. Daarmee help ik je graag een heel eind op weg om je hulpvraag te kunnen realiseren. Je bent van harte welkom!

Theo van den Hoven

Contextueel / Systeemtherapeut

In relaties komen mensen tot hun recht en ervaren zij rechtmatige vrijheid. Tegelijk kan er op relationeel vlak veel misgaan en kunnen deze problemen een zware last vormen. Mijn expertise is om mensen te helpen bij herstel en groei in die relationele verhoudingen. Dit kan gaan om echtpaarrelaties en gezinsrelaties.

Relatietherapie en contextuele therapie richt zich niet op het veranderen van mensen, maar op het samenspel tussen mensen. Daarbij kan gedacht worden aan het verhelderen en verbeteren van de communicatie, maar ook op het verhelderen van motieven en gevoelens. Met als doel te komen tot innerlijke rust om zo vrijheid in verbondenheid te ervaren. Ik sta voor gelijkheid, gezien worden en waardering voor de persoon die je bent, zodat je optimaal tot je recht komt.

Ingrid Kramer

Psychiater

Vanuit een persoonsgerichte blik verschil maken.

Ingrid Kramer
Buijsse de Bruijne

Evelyn Buijsse

GZ-psycholoog / Cognitief gedragstherapeut VGCT

Mijn naam is Evelyn Buijsse – de Bruijne. In 1995 ben ik afgestudeerd aan de Leidse Universiteit in Klinische- & Gezondheidspsychologie. Daarna heb ik de opleiding tot Gezondheidszorgpsycholoog afgerond en aansluitend de opleiding tot cognitief gedragstherapeut VGCT. Ik volgde diverse nascholingen waaronder EMDR, ACT, Vat van Zelfwaardering etc. en maak gebruik van deze technieken waar nodig. Werken als hulpverlener past bij mijn waarde waarin ik mensen in een moeilijke periode in hun leven professioneel wil bijstaan, waarbij ik een tijdje mag meelopen om een proces van verandering naar heling of acceptatie op gang te brengen. Daarbij is het een meerwaarde om met collega’s van andere disciplines samen te werken om dit proces zo goed mogelijk te voltooien.

Sherida N Pinas

Vaktherapeut / Muziektherapeut

Mijn naam is Drs. Sherida N Pinas. Ik werk als neurologisch muziektherapeut. Na jaren lang in de zorg gewerkt te hebben verhuisde ik in 2007 naar Londen waar ik mijn Bachelor in Populaire muziek behaalde en een masters in muziektherapie.

Muziektherapie is een methodische vorm van assistentie waarbij muzikale middelen worden gebruikt binnen de therapeutische relatie om verandering, ontwikkeling, stabilisatie of acceptatie te bewerkstelligen op een emotioneel, gedragsmatig, cognitief, sociaal of fysiek niveau.

Muziek heeft veel invloed op onze emoties, kan onze stemming beïnvloeden en de kwaliteit van leven verbeteren,  en hier word ik erg enthousiast van.

Neem een kijkje op mijn website:
www.sharetherapy.nl

Sherida Obimdi
Joep Gorissen

Joep Gorissen

Sociaal psychiatrisch verpleegkundige-SPV

Ik streef naar voluit leven!
Met als basis gelukkig getrouwd en vader van inmiddels volwassen creatieve meiden tweeling.
Ik ben respectvol, begaan en bereid om voor iedereen present te zijn.
Met eerlijkheid schep ik veiligheid, ik zeg wat ik doe en doe wat ik zeg daarmee creëer ik vrijmoedige aansluitingen.
Ik werk gedreven door onuitputtelijk enthousiasme en toewijding herstelgericht en verbindend met onorthodoxe creativiteit.
Ik ben intuïtief, dit toetsend aan mijn verworven kennis, mijn uitgebalanceerde emoties en levenservaring leiden tot meerdere dimensies binnen de samenhang van m’n kringen en in beroepsmatige contacten.
Kortom ik ben een narratieve krachtwerker en wil mijn kunsten des levens ter hand stellen aan iedereen die hierin zoekende is.

Rob van de Ven

Fysiotherapeut

Ingrid Mcdermott

Praktijkondersteuner

Ik ben Ingrid Mcdermott, als praktijkondersteuner zorg ik ervoor dat op de achtergrond veel praktische zaken goed zijn geregeld. Dit is in de breedste zin van het woord van financiën, administratie tot beleidszaken. Met mijn jarenlange werkervaring als verpleegkundige in het ziekenhuis en in de huisartsenzorg hoop ik zo, als duizendpoot, bij te dragen aan de kwaliteit van zorg in onze mooie praktijk.

Bart Witlox

Praktijkhouder Psychotherapeut / GZ psycholoog

Met warmte, soms wat confronterend met zachte hand, authentiek, onverzettelijk en doortastend in het doorwerken van de problemen waar jij mee worstelt. Dit zijn een aantal eigenschappen die je van mij mag verwachten. Hiermee ben ik in staat om samen met jou een heel eind te komen, vanaf waar je nu staat.