Ons werkgebied

Door de multidisciplinaire samenwerking binnen Florentius ggz, zijn wij zeer breed georiënteerd in behandelmogelijkheden. Na de eerste gesprekken met een van onze regiebehandelaren (psychotherapeut/of GZ psycholoog) wordt gekeken wie en welke therapievorm het beste bij jou past. Zo komen we altijd tot een optimale aanpak van jouw problemen.

Bij Florentius ggz kunt u terecht met psychische of psychiatrische problemen. Cliënten die zich aanmelden, geven vaak aan dat ze langdurig last hebben van patronen in hun gedrag en gevoelens, waar ze geen grip op krijgen en die hun leven op verschillende terreinen verstoren. Bijvoorbeeld dat er telkens problemen ontstaan op het werk of in relaties en/of dat ze terugkerend last hebben van heftige emoties, somberheid, angsten, lichamelijke klachten, onzekerheid. Vaak zijn er al eerder contacten geweest met psychologen maar met onvoldoende of tijdelijk resultaat.

Florentius ggz richt zich met name op diagnostiek en behandeling van persoonlijkheidsstoornissen, (chronische) depressie, (chronische) angst, dwangstoornissen, (complex) trauma, relatieproblemen bij een psychische stoornis van één of beide partners, identiteitsproblemen.

 

Wettelijk wordt hierin onderscheid gemaakt tussen verzekerde en onverzekerde zorg. Onverzekerde zorg wordt niet vergoedt vanuit de basisverzekering. Voor deze zorg kunt u niet terecht bij Florentius ggz.  Onverzekerde zorg wordt elders wel geboden, bijvoorbeeld via de huisarts/POH ggz.

Hieronder volgen enkele voorbeelden van zowel verzekerde als onverzekerde zorg.

Mocht na de intake blijken dat uw situatie onder onverzekerde zorg valt, dan wordt u terugverwezen naar de huisarts.

Bij twijfel of uw situatie wel/niet onder onverzekerde zorg valt kunt u in eerste instantie terecht bij uw verwijzer. Mocht daarna nog onduidelijkheid bestaan dan kunt u contact opnemen met ons via de email.

Verzekerde zorg

Onverzekerde zorg

Voor partners en de relatie tussen ouders en kinderen boven de 18 jaar bieden wij:

Exclusiecriteria

Neem bij twijfel over jouw persoonlijke situatie en of deze binnen onze hulpverlening in de praktijk past contact met ons op.
Exclusiecriteria voor onze praktijk zijn:

Waarneming en Crisis

Crisis:
Als je bij ons onder behandeling bent en er is een crisissituatie, dan kun je ons mobiel en eventueel via e-mail bereiken, zowel tijdens als buiten kantoortijden. Kun je ons niet bereiken, neem dan contact op met je huisarts en geef aan dat het een crisissituatie betreft. Buiten kantooruren kun je contact opnemen met de huisartsenpost in je regio.

In een acute noodsituatie: bel 112

Waarneming

Bij langdurende afwezigheid wordt waarneming geregeld, wat verzorgd wordt door een collega, een vrijgevestigd psycholoog/psychotherapeut. In geval van nood kun je een beroep doen op deze betreffende collega. Wanneer er sprake is van waarneming word je hierover ingelicht.

Laura Velzeboer, Psychotherapeut
BIG: 79059861916
Aalsterweg 181 a

5644 RA  Eindhoven
06-14615361
Psychotherapie-velzeboer@ziggo.nl

Wachttijd

Momenteel heeft Florentius ggz een wachttijd van 14 weken. Dit geldt van aanmelding tot intakegesprek. Na het intakegesprek kan de behandeling direct starten. Maandelijks wordt deze wachttijd bijgewerkt.